Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ALTERLIFE

invest@alterlife.gr
invest@alterlife.com.cy

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ALTERLIFE

career@alterlife.gr
career@alterlife.com.cy

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ALTERLIFE

edu@alterlife.gr
edu@alterlife.com.cy

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

hr@alterlife.gr
hr@alterlife.com.cy

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

sales@alterlife.gr
sales@alterlife.com.cy

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

purchasing@alterlife.gr
purchasing@alterlife.com.cy

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

it@alterlife.gr
it@alterlife.com.cy